POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ATRIUM TOWER

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Atrium Tower.

1. Administrator

1.1 Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Atrium Tower jest Atrium Tower Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jana Pawła II 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048588, NIP: 5271012265, REGON: 010831087 („Administrator„)

1.2 Administrator jest odpowiedzialny za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; „RODO„), a w niektórych przypadkach także zgodnie z umową zawarta pomiędzy Państwem a Administratorem.

2. Dane kontaktowe

2.1 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, numer telefonu bądź listownie pod poniższym adresem.

e-mail: contact@atriumtower.com

numer telefonu: +48 22 653 44 00

adres: Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

3. Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych

3.1 Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane dobrowolnie podane bezpośrednio przez użytkownika strony internetowej.

3.2 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Mogą Państwo podać także inne, dodatkowe dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3 Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą; w zakresie danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.4 W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

3.5 Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

3.6 W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

3.7 Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Administrator wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe: dane dotyczące lokalizacji, adres IP lub identyfikatory aplikacji, rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia, język strony internetowej.

4. Odbiorcy danych

4.1 W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

4.2 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie, udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.3 Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.4 Gdyby Państwa dane osobowe zostały przekazane do innego kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych, stosujemy standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską lub inne mechanizmy przekazywania danych zgodne z miejscowymi przepisami, takie jak zgoda, w celu zapewnienia adekwatnego lub takiego samego poziomu ochrony Państwa danym osobowym, jak poziom ochrony stosowany w kraju pochodzenia danych.

5. Okresy przechowywania danych osobowych

5.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

5.2 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

6.1 Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
– prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

6.2 Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest istotne dla Administratora. Administrator podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa za niezbędne do zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Podstawowe cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

– personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej);
– zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie);
– umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony);
– dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej;
– tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

1. Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl

2. Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

3. Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
(b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
(c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
(d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
(e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.